Słowniczek ubezpieczeń – kompendium w pigułce

Słowniczek ubezpieczeń – kompendium w pigułce

Słowniczek ubezpieczeń – kompendium w pigułce: Lawirując w gąszczu przepisów obowiązków, nakazów i zakazów, rozporządzeń oraz wielu innych sprawach, które zaprzątają głowę w trakcie prowadzenia działalności łatwo zapomnieć o ubezpieczeniu firmy https://www.wycena-oc.pl/. Warto zadbać o ten aspekt, zanim przydarzy się nieszczęście, którego Skutki, będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni. Jednak jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla firmy? Jak odczytywać skomplikowana terminologie używaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w skrócie OWU? Przygotowany słowniczek, pomoże odnaleźć się w nieznanej terminologii.Na początek podstawy, od których nie można zacząć poszukiwań ubezpieczenia szczecin http://tania-polisa.com/kontakt/:

– agent ubezpieczeniowy – jest to osoba, która wykonuje czynności w imieniu ubezpieczyciela, pozyskuje klientów, podpisuje z nimi umowy, oraz dba o zadowolenie powierzonych klientów. Dzielą się oni na agentów działających, jako multiagencja, oraz z ramienia jednej danej firmy.

– multiagencja ubezpieczeniowa http://tania-polisa.com – miejsce gdzie można porównać oferty ubezpieczeń na firmę pochodzące od kilku różnych firm ubezpieczeniowych i dobra ta, która spełnia najtaniej wszelkie oczekiwania, osób chcących się ubezpieczyć.

– All risk – niezwykle ważny termin, jeśli chodzi o ubezpieczenia firmy, mówi ono o ubezpieczeniu wszystkich ryzyk. W takiej umowie ubezpieczyciel, daje gwarancję wypłaty ubezpieczenia w przypadku wystąpienia wszystkich zdarzeń objętych ryzykiem z wyłączeniem tych, zostały wykluczone w umowie. Warto się zawsze uważnie przyglądać takim umowom, ponieważ pomimo, że na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne, czasem wcale tak nie jest. Często zdarza się, że ilość wykluczeń, przewyższa ilość ryzyka.

– assistance – pakiet wchodzący w skład ubezpieczenia, który służy do udzielenia pomocy ubezpieczonemu w razie takiej potrzeby, najczęściej obejmuje on pomoc lekarska, techniczną lub nawet prawniczą. Przedsiębiorcy z branży przewozowej, powinni zadbać o to, aby ich ubezpieczeniu firmy znalazł się pakiet assistance, który gwarantuje darmowa pomoc drogową wraz z holowaniem na drodze w nagłych wypadkach.

– Autocasco – jest to termin odnoszący się do ubezpieczeń samochodów. Ten rodzaj ubezpieczenia. Jest w pełni dobrowolny. Jego zaleta jest to, ze posiadacz takie ubezpieczenia, jest objęty wypłata odszkodowania, nawet w czasie kolizji ze swojej winy. Dodatkowo chroni auto przed kradzieżą, spaleniem, lub zniszczeniem, przez siły naturalne.

– karencja – okres wyłączenia z ochrony ubezpieczeniem, ze względu na niedopełnienie warunków określonych w umowie. Często ubezpieczenia zdrowotne objęte są trzy miesięczną karencją, w trakcie, której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Praktyka ta ma na celu niwelowania wymuszania wypłaty odszkodowań.

– suma ubezpieczenia – wbrew obiegowej opinii nie jest to kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaca. Jest to jednak kwotą, do jakiej jest ubezpieczony majątek firmy, dla przykładu na polisie widnieje suma ubezpieczenia w wysokości 200 000 zł, a majątek firmy jest oszacowany na wartość 300 000 zł, w razie szkody, ubezpieczyciel nawet pomimo wystąpienia szkody całkowite, wypłaci odszkodowanie jedynie do wartości 200 000 zł.

Zobacz również:

Terminy i rodzaje ubezpieczeń specjalistycznych:

– business interruption – ubezpieczenie to chroni firmę ubezpieczona przed utratą zysków poprzez wystąpienie szkody. Jeśli nastąpi zdarzenie, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za straty, jakie poniósł przedsiębiorca w trakcie trwania szkody.

– cargo – ubezpieczenie towarów w transporcie- niezwykle przydatne i przez wielu kontrahentów z branży logistycznej wręcz wymagane ubezpieczenie. Chroni ono mienie posiadane na samochodzie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zagubieniem i w razie wystąpienia szkody wypłaca odszkodowanie pokrzywdzonemu w imieniu firmy ubezpieczonej, która dokonała strat.

– CWAR – ten rodzaj ubezpieczenia jest bardzo specyficznym i ciekawym ubezpieczeniem dedykowanym dla firm. Pozwala ono uchronić się przed skutkami niedotrzymania kontraktów z kontrahentami, opóźnień zapłaty czy innych przykrych niespodzianek, które mogłyby zrujnować firmę. Warto o nim pomyśleć przy podpisywaniu kontraktów na wysokie kwoty.

– ubezpieczenia majątkowe http://tania-polisa.com/oferta/ – kolejne ubezpieczenie firmy, które warto posiadać w swoim portfelu ubezpieczeń. Zabezpiecza ono wszelkie interesy majątkowe, które można określić w pieniądzu, a także odpowiedzialność cywilną.

– ubezpieczenie obowiązkowe – jest to termin ogólny dla ubezpieczeń wszelkich branż, które mają nałożony odgórnie obowiązek ubezpieczania swojej działalności gospodarczej, takim obowiązkiem ubezpieczenia, OC firmy, są objęte na przykład firmy ochroniarskie. Warto jednak zainwestować w takie ubezpieczenie. Pod tym pojęciem kryje się również wiele innych ubezpieczeń, typowych dla danego gatunku działalność.

Wybierając ubezpieczenia dla firmy warto pamiętać o tym, aby dokładnie przeanalizować dostępne oferty na rynki i zapoznać się z OWU, bo to najczęściej ono jest źródłem niezastąpionych informacji o rodzaju ubezpieczenia, jego wyłączeniach innych kruczkach, które w razie szkody, mogą niemile zaskoczyć.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/
Comments are closed.