Co to jest OCP?

Co to jest OCP?

Co to jest OCP? Firmy transportowe przewożą towary na zlecenie klientów. Aby zabezpieczyć zarówno pojazd, jak i towar, wykupują polisy ubezpieczeniowe. Jednym z nich jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytorów. Z reguły polisy ubezpieczeniowe oferowane na polskim rynku dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne. Choć OCP należy do tych drugich, wiele firm transportowych nie wyobraża sobie bez niego pracy. Wynika to z faktu, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powierzony mu towar podczas transportu.

Dla klienta tylko współpraca z przewoźnikiem, który posiada ubezpieczenie OCP przewoźnika jest bezpieczna – w przypadku uszkodzenia towaru, szkoda pokrywana jest z tej polisy. Co to jest OCP? Skrót “OCP” oznacza Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika. Jest to produkt stosowany przez firmy, które zajmują się odpłatnym przewozem towarów. Dzięki ubezpieczeniu OCP firma nie naraża się na odpowiedzialność za szkody, które mogą wystąpić, gdy zlecenie przewozu towaru nie zostanie zrealizowane lub będzie nierzetelne. Ponadto jest bardziej konkurencyjne – wiele firm korzystających z usług spedytorów zwraca uwagę na to, czy posiadają oni ubezpieczenie OCP.

Co to jest OCP?

ubezpieczenie-dla-firmy-budowlanej-zachodniopomorskieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia dobrowolnego. Jednak firmy transportowe coraz częściej korzystają z tego rodzaju ubezpieczenia. Firma transportowa posiadająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni się przed potencjalnymi stratami finansowymi spowodowanymi nierzetelnym wykonaniem umowy transportowej.

Ubezpieczenie OCP chroni również firmę transportową przed niedostarczeniem towaru, na przykład w wyniku kradzieży lub całkowitego zniszczenia towaru w wyniku wypadku. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciel firmy transportowej może otrzymać odszkodowanie, które pokryje wartość przewożonego towaru w wyniku jego utraty lub uszkodzenia. Kolejną korzyścią z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm transportowych jest wzrost zaufania klientów firmy transportowej. Otrzymują oni dodatkową gwarancję, że ich mienie jest ubezpieczone i chętniej powierzają kontrakty na przewóz towarów firmom posiadającym OCP. Polisa OCP chroni przede wszystkim przewoźnika, który przewozi towar na zlecenie swoich klientów. Jeśli towar zostanie uszkodzony lub z innych powodów nie zostanie dostarczony na czas, polisa wypłaca odszkodowanie.

Polisa OCP zapewnia ubezpieczonemu ochronę na czas transportu towaru, tj. od przyjęcia towaru przez spedytora do dostarczenia go odbiorcy. Co to jest OCP? Ubezpieczenie OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-remontowo-budowlanej/zachodniopomorskie/ przysługuje każdemu przewoźnikowi przewożącemu towary na podstawie zlecenia wynikającego z umowy przewozu zawartej pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem. Postanowienia umowy OCP mogą być dobrowolne, w odróżnieniu od obowiązkowego OCP, w OCP strony umowy decydują o jej postanowieniach, tj. o sytuacjach, w których ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania, jak również o czynnikach warunkujących niewypłacenie odszkodowania, czyli tzw. wyłączeniach.

Zobacz także:

Co warto sprawdzić?

Jak w każdej polisie ubezpieczeniowej, szczególnie ważna jest część dotycząca wyłączeń. Są to sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa jest zwolniona z odpowiedzialności – nie musi wypłacać odszkodowania. Problemem dla przewoźnika może być również zapis w umowie mówiący o tym, że ubezpieczeniem objęte są tylko towary przewożone danym pojazdem. W takiej sytuacji każdorazowe przeładowywanie towaru oznacza ryzyko dla przewoźnika. Przewoźnicy, którzy często wysyłają towary do Rosji, Ukrainy czy Białorusi, powinni upewnić się, że polisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ obowiązuje w tych krajach. Wielu ubezpieczycieli traktuje te kraje jako tzw. kraje wysokiego ryzyka i wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

Co to jest OCP?
Co to jest OCP?

Na koniec warto zwrócić uwagę na okres, na jaki zawierane jest ubezpieczenie. Najczęściej jest to 12 miesięcy, ale niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i oferują krótsze terminy. Szkoda spowodowana zalaniem, kradzieżą lub wandalizmem? W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeń OC nie otrzyma ani grosza odszkodowania. Klient musi zapłacić za szkodę z własnej kieszeni, co niestety stwarza realne ryzyko bankructwa. Przed takimi zdarzeniami chroni między innymi polisa OC. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia jest znacznie szerszy niż w przypadku standardowego OCP, dzięki czemu przedsiębiorca może czuć się znacznie bezpieczniej. Jest to jedna z najważniejszych korzyści płynących z zakupu OCP. Co bardzo ważne, zwracając się do nas o pomoc, możesz mieć pewność, że znajdziesz najlepszą ofertę ubezpieczeniową na rynku. Będzie ona przystępna cenowo i dostosowana do Twoich potrzeb.

Praca w branży transportowej jest trudna. Rosnące ceny paliw, trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych, uczciwych pracowników. Ciężarówka na drodze to nie tylko duży i drogi pojazd, ale co ważniejsze towar, który przewozi. Często wartość ładunku może być wielokrotnie wyższa niż wartość samej ciężarówki. Z oczywistych względów, kierowca i firma transportowa są odpowiedzialni za towar w czasie drogi. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia, właścicielom grozi bardzo wysokie odszkodowanie. Najlepiej jest wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, aby w razie uszkodzenia towaru ubezpieczyciel pokrył stratę. W wielu przypadkach taka polisa może uratować firmę transportową przed bankructwem.

Comments are closed.