Dom dla seniora – czym się kierować przy jego wyborze?

Dom dla seniora – czym się kierować przy jego wyborze?

Dom dla seniorów w niektórych przypadkach jest jedynym dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy zapewnić osobie starszej zgodną i bezpieczną jesień życia. Według przepisów polskiego prawa, każda osoba samotna, która z powodu swoich chorób lub wieku wymaga profesjonalnej pomocy, ma prawo do korzystania z usług opiekuńczych. Wszystkie prognozy demograficzne wskazują, iż osób starszych będzie przybywać lawinowo. Nasze społeczeństwo starzeje się w zastraszającym wręcz tempie. Na jakie usług mogą liczyć seniorzy ze strony publicznych placówek? Na to oraz wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule. 

Polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszająco szybkim tempie 

Dom dla seniorów https://www.wiejskieklimaty.net/o-nas/dzialalnosc-kulturalna/ będzie coraz popularniejszym miejscem dla osób w podeszłym wieku. Wszystkie prognozy demograficzne wskazują, iż w 2030 roku przeszło połowa gospodarstw domowych będzie prowadzona przez osoby w wieku większym niż 65 lat. W tej chwili już dzisiaj coraz częściej starsze osoby żyjące samotnie są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia ze strony swoich rodzin. Takie zjawisko będzie miało coraz szerszy zasięg. Młodzi ludzie nieustannie decydują się na wjazd ze swoich rodzinnych stron ze względu na poszukiwanie pracy, o znacząco utrudnia im później opiekowanie się nad schorowanymi rodzicami. 

Profesjonalna opieka seniorów to dzisiaj coś, co jest bardzo cenione wśród bardzo wielu osób. Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji, muszą trafiać do domów seniora. Ostatnio w ciągu pięciu lat odnotowano około 25-procentowy wzrost liczby osób kierowanych do domów seniora. Dane te udowadniają, iż problem opieki nad seniorami narasta.

 

Czym jest dom opieki dla seniora? 

Domy pomocy społecznej, czyli domy opieki, to rodzaj domów seniora, który finansowany jest przez samorządy. Dedykowane są one takim osobom starszym, które są na tyle zdrowe, iż nie muszą być kierowane do specjalistycznych instytucji leczniczych. W takich domach seniora osoby starsze mogą uzyskać spełnienie najważniejszych potrzeb życiowych. Mowa tutaj oczywiście o wyżywieniu, miejscu do mieszkania, ubraniu oraz pielęgnacji. W takich domach prowadzone są zajęcia z aktywności fizycznej, dzięki którym seniorzy czują się znacznie lepiej niż wcześniej. 

Czym kierować się przy wyborze domu seniora?

Jak wybrać dom dla seniorów dla swojego rodzica? W tym względzie najlepiej jest wybierać takie miejsca, które będą jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Jak można sprawdzić listę aktualnie funkcjonujących domów seniora? W tym celu należy wejść na stronę urzędu wojewódzkiego. Domy seniora, które widnieją na liście na tej stronie internetowej, gwarantują, iż spełniają wszystkie wymogi zawarte w specjalnym rozporządzeniu ministra polityki społecznej z 2005 roku, które określają warunki, w jakich powinny przebywać osoby w domach seniora. Przed wybraniem jakiegokolwiek domu seniora, warto odwiedzić go osobiście. Trzeba samodzielnie zweryfikować, czy wszystko działa w nim tak, jak należy. Trzeba zatem odwiedzić stołówkę. Koniecznością jest uzyskanie informacji o jadłospisie oraz czy istnieje możliwość dopasowania diety do indywidualnych potrzeb danego seniora.

Przy wizycie w domu seniora warto także sprawdzić, czy są w nim udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – windy do przewozu osób na wózkach oraz na noszach. Opłaca się również dopytać, ile personelu zatrudnia się w danej placówce oraz jak często seniorów bada lekarz. Niezwykle istotną kwestią jest również to, czy dany dom dla seniorów stale współpracuje z lokalną przychodnią. 

Ważne są także godziny odwiedzin. Dobrym domem dla seniorów http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-szczecin będzie taki, w którym odwiedziny są możliwe o dowolnie wybranej przez nas porze. Z kolei w przypadku, gdy mieszkamy daleko od danego domu seniora, należy sprawdzić, czy będzie możliwy kontakt z seniorem za pośrednictwem internetu. Warto również dowiedzieć się, czy możliwe jest urządzenie pokoju osobie starszej własnymi sprzętami. Osobna kwestia to możliwość spełniania duchowych potrzeb przez podopiecznych domu. Dowiedzmy się zatem, czy seniorzy mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, przyjmować odwiedziny duszpasterskie, brać udział w pielgrzymkach itd. 

Przed podpisaniem umowy z domem seniora należy również dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami. Absolutnie niedopuszczalne są takie zapisy jak zastrzeganie sobie przez dom dla seniorów możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy, jeśli opłaty za opiekę będą uiszczane nieterminowo. Kolejnym zapisem, na który trzeba zwracać szczególną uwagę, jest taki, który mówi o tym, iż umowa z seniorem może być rozwiązana wtedy, gdy pogorszy się jego stan zdrowia oraz kondycja psychiczna. Dom nie może też w umowie zawierać paragrafów, w których całkowicie zrzeka się odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz pieniądze, które nasz senior przechowywać będzie w domu opieki. Jak widać, ilość kwestii, którą trzeba wziąć pod uwagę przed wybraniem konkretnego domu opieki, jest całkiem spora. Poświęćmy temu jak najwięcej czasu, aby mieć pewność, iż nasz senior trafi do odpowiedniego miejsca z życzliwym, kompetentnym personelem. 

Comments are closed.