Szkoła osteopatii

Szkoła osteopatii

Osteopatia polega na podejściu diagnostyczno – terapeutycznym, które wykorzystywane jest zarówno do diagnozy, jak do leczenia. Mając na uwadze to, iż dłonie są podstawowym narzędziem pracy, to podstawowym badaniem jest to kliniczne. Obecnie w Polsce jest duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu osteopatii, gdyż jest to zawód przyszłościowy. 

Głównym celem osteopaty jest poprawa jakości życia pacjenta

Należy zaznaczyć, iż jeszcze kilka lat temu istniały wyłącznie szkolenia z zakresu osteopatii, natomiast w chwili obecnej osteopatia stała się już kierunkiem akademickim. Osteopata patrzy na człowieka, jako na całość. Ważne jest z kolei również to, aby osteopatia nie stawała się medycyną niekonwencjonalną. Osteopata powinien działać przede wszystkim w oparciu o fakty medyczne, a nie tylko w oparciu o własne doświadczenie, bądź o autorytety. Pierwsza konsultacja człowieka z osteopatą ma miejsce tuż po narodzinach dziecka. Dzieje się tak, ponieważ podczas porodu na dziecko działa ogromna siła, dlatego też niezwykle istotne jest to, aby zbadać go oraz poprawić jego funkcjonowanie. Osteopata nie może także sobie pozwolić na przeoczenie danego pacjenta, w szczególności takiego, który powinien być natychmiast skierowany do lekarza. W związku z tym istnieje potrzeba wykonania odpowiednich i rzetelnych badań oraz diagnostyki. 

Na czym polega szkolenie z osteopatii?

Szkolenie z osteopatii polega przede wszystkim na nabyciu umiejętności diagnozowania oraz leczenia zaburzeń narządu ruchu. Oprócz tego zostaje nabyta umiejętność kompetencji społecznych do pracy z pacjentami. Dzięki temu uczestnik szkolenia ma możliwość dostosowania wykonania zabiegu w stosunku do potrzeb danego pacjenta, jak również ma możliwość wzmocnienia orientacji, która jest związana z dalszym rozwojem zawodowym na tej płaszczyźnie. 

Jaką wiedzę nabywa uczestnik szkolenia?

Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę przede wszystkim taką jak:

 • teoretyczna, która obejmuje materiał z zakresu wykorzystania technik osteopatycznych oraz chiropraktycznych
 • odnoszącą się do przeciwwskazań z zastosowania technik osteopatycznych i chiropraktycznych
 • teoretyczna oraz praktyczna, która odnosi do zastosowania oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa, które są powszechni stosowane w osteopatii i chiropraktyce
 • teoretyczna, która dotyczy objawów oraz możliwych reakcji po zabiegu
 • techniki , które dotyczą miękkich oraz twardych tkanek stosowanych w osteopatii oraz chiropraktyce

Jakie umiejętności nabywa uczestnik szkolenia?

Jeżeli chodzi o umiejętności nabyte przez uczestnika szkolenia to należy do nich zaliczyć w szczególności:

 • odpowiednie wykorzystanie zdobytej wiedzy w zaburzeniach narządu ruchu
 • odpowiednie wykorzystanie zdobytej wiedzy w ogólnych zaburzeniach trzewnych
 • poznanie poprawnej analizy prawidłowej oraz patologicznej postawy ciała
 • odpowiednie podejście do pracy z zaburzeniami stawowymi
 • odpowiednie podejście do pracy z zaburzeniami mięśniowymi
 • odpowiednie podejście do pracy z zaburzeniami układu nerwowego
 • poznanie odpowiedniej metodyki, która daje możliwość osiągnięcia szybkich efektów terapeutycznych

Jakie kompetencje społeczne nabywa uczestnik szkolenia?

Uczestnik szkolenia nabywa kompetencje takie jak:

 • staje się on pracownikiem samodzielnym, który w sposób rzetelny potrafi zaplanować oraz zrealizować plan plan terapii, który będzie w pełni dostosowany do warunków indywidualnych danego pacjenta
 • staje się on wysoko wykwalifikowanym specjalistą

 Program edukacyjny jest oparty w szczególności na standardach, które są powszechnie stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie. Wobec tego każdy uczestnik szkolenia może mieć pewność, iż kończąc taką szkołę będzie posiadał wszelkie informacje, które pozwolą mu na rzetelne wykonywanie zawodu, jakim jest osteopata. Mocną stroną takich szkół jest również to, że oprócz polskich wykładowców, zajęcia są prowadzone także przez zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki temu, osoba szkoląca się będzie mogła poznać specyfikę tej pracy zarówno przez pryzmat polski, jak i zagraniczny. Co z pewnością znacznie ułatwi pracę w przyszłości. Odbywające się zajęcia praktyczne stanowią odpowiednie uzupełnienie wiedzy teoretycznej. I jest na nie kładziony duży nacisk, aby uczestnik szkolenia był w pełni przygotowany na różne sytuacje po ukończeniu szkoły. Słuchacze mają możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami warsztatowymi. Wiele szkół oferuje także możliwość odbywania zajęć teoretycznych prze internet. Jest więc to doskonała sposobność na naukę przez osoby, które nie dysponują dużą ilością wolnego czasu, a ich marzeniem jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji z zakresu pełnienia tego zawodu. Jeżeli dana osoba zdecyduje się na naukę w szkole wyższej to studia takie trwają 4,5 roku. Jest to odpowiedni czas, aby poznać wszystkie metody pracy z pacjentami i czuć się w tym zakresie pewnie. Po tym czasie, uczestnik może się tytułować, jako magister. Ukończenie takiej szkoły daje później wiele możliwości na tle zawodowym. 

 

Comments are closed.