Na czym polega praca geodety?

Na czym polega praca geodety?

Inwestorzy w trakcie procesu budowy domu, na całej tej drodze, mają kontakt z wieloma osobami, specjalistami z różnych branży i fachowcami z różnych dziedzin. Niektóre osoby, nie zdają sobie nawet sprawy, ile osób będą musieli poznać i z ilu usług skorzystać w trakcie budowy domu. Geodeta to jedna z tych osób, która z pewnością będzie towarzyszyła inwestorowi, nawet jeszcze przed zakupem samej działki, aż po sam kres budowy, kiedy to budynek ma zostać oddany do użytkowania. Dlatego poszukując geodety na budowę, warto wybrać najlepsze z możliwych fachowców w okolicy. Dzięki temu można będzie otrzymać od niego fachowa pomoc, rzetelne informacje i porady, które są niezwykle cenne na placach budów. Istnieje pięć podstawowych usług, przy których trzeba będzie skorzystać z pomocy geodety.

Wytyczenie i sprawdzenie granic działki

Pierwszy kontakt z geodetą może okazać się niezbędny nawet jeszcze długo przed rozpoczęciem budowy, w momencie, kiedy chcemy zakupić pod nią działkę. Wtedy jego usługi mogą okazać się niezbędne do wytyczenia i sprawdzenia jej granic ze stanem rzeczywistym http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html. Geodeta przyda się także w momencie, kiedy chcemy ogrodzić daną działkę, pomoże on wytyczyć trasę takiego ogrodzenia, aby nie zaszła żadna pomyłka związana zawłaszczeniem czyjegoś gruntu sąsiadującego z naszą działką. Bardzo często zdarza się tak, że granice działki biegnie w całkiem inny sposób, w jaki przekazała nam je osoba, od której ją zakupiliśmy. Ewentualne pomyłki mogą bardzo dużo kosztować, zwłaszcza jeśli okaże się, że dana nieruchomość została ulokowana na czyjejś posesji.

Stworzenie mapy do celów projektowych

Kolejnym etapem prac budowlanych, a raczej przygotowań do nich jest uzyskanie mapy do celów projektowych. W tym zadaniu znów pomocna okaże się usługa geodety. Jest ona opracowywana przez geodetę na podstawie mapy zasadniczej, ma on za zadanie doprowadzenie treści tej mapy do stanu faktycznego znajdującego się na działce, poprzez wykonanie niezbędnych pomiarów na danym obszarze. Cały proces wymaga wielu formalności i składania wniosków w urzędach, dobry geodeta, zajmie się wszystkim inwestora przekazując mu już gotowe mapy do celów projektowych w pożyczonej sobie ilości egzemplarzy. Czas, jaki potrzebny jest do wykonania tego zadania jest ściśle zależny od tego, jak bardzo skomplikowany ma być budynek, który powstanie na danym terenie oraz sprawności działania organów urzędowych. Cały proces może trwać od jednego do nawet trzech miesięcy. koszt wykonania takiej mapy dla celów projektowych waha się w granicach od 500 do 1200 złotych w przypadku domów jednorodzinnych, większe obiekty budowlane, to analogicznie większy koszt.

Wykonanie pomiaru przyłączy

Kolejnym zadaniem geodety jest wykonanie pomiaru przyłączy. Zajmuje się on w tym momencie zlokalizowaniem zaprojektowanych przez architekta przyłączy na terenie działki, w późniejszym etapie, kiedy to zostaną one już doprowadzone do powstałego budynku, zajmie się on także ich pomiarem. Tak, aby na mapach terenu został przedstawiony ich aktualny przebieg. W tym celu geodeta dokonuje pomiarów, jeszcze przed ich zasypaniem, aby móc opracować mapę powykonawcza.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Ostatnią wizyta geodety jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w momencie, kiedy cała obudowa została już zakończona, a dom stanie na danym gruncie. Cały proces polega na wykonaniu mapy do odbioru, na której zostanie przedstawione wszystko to, co zostało wykonane w czasie prac budowlanych. Bez tej mapy niemożliwe jest otrzymanie odbioru budynku, ponieważ wymaga on przekazania mapy zawierającej posadowienie budynku oraz wszelkich przyłączy dochodzących do niego, takich jak woda, prąd czy gaz. Dodatkowo mapa ta jest niezbędna do otrzymania dokumentów takich jak protokół odbioru przyłącza wodnego, a także kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania mapy powykonawczej niezbędne jest wymierzenie i uzupełnienie o nie mapy zasadniczej takich elementów jak na przykład, nowo powstały budynek, który został wybudowany w czasie całego procesu. Przyłącza sanitarne, wodociągowe, prądu i gazu. Wszelkiego rodzaju ogrodzenia, bramy i furtki. Tarasy, balkony i patio, a także altany czy też stawy. Miejsca parkingowe i inne tego typu powierzchnie o utwardzonej strukturze http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/obsluga-geotechniczna-budowy.html. Czas całego procesu jest uzależniony od pracy Starostwa, które wydaje stosowne dokumenty umożliwiające wykonanie mapy powykonawczej. Jeśli całość została wykonana zgodnie z projektem, na którego bazie została wykonywana mapa do celów projektowych, cały proces przebiegnie znacznie szybciej.

Wszystkie te zadania są konieczne do wykonania w trakcie całego procesu budowlanego. Dlatego też geodeci są niezbędnymi osobami, które powinny zasilić szeregi osób wspomagających działania inwestorów. Bez ich pomocy i pracy. Nie będzie możliwe ruszenie z pracami ziemnymi, a także oddanie do użytkowania wykonanego już budynku. Najbardziej wygodna i najtańsza opcja jest zdecydowanie się na usługi jednego geodety, który poprowadzi każdy etap budowy, znacznie szybciej znając temat od podstaw.

Comments are closed.