Rekuperacja i pompy ciepła – zastosowanie

Rekuperacja i pompy ciepła – zastosowanie

  Pompy ciepła są najbardziej rozwiniętym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem do ogrzewania, klimatyzacji i produkcji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych. Pompa ciepła pozwala jednocześnie pracować nad odbiorem energii cieplnej i wytwarzaniem chłodu. Dzięki wbudowanemu rekuperatorowi ciepła można uzyskać energię cieplną podczas letniej klimatyzacji pomieszczeń. Rekuperacja i pompy ciepła są doskonałym duetem na ciężkie czasy walki o wysoką skuteczność, wydajność i pomyślny bilans ekonomiczny.

Rekuperatory – zadania

  Do niedawna rzadko stosowano wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperatorem powietrza, dopóki specjaliści nie doszli do wniosku, że taki system jest koniecznością. Działanie wentylacji opiera się na zasadzie odzyskiwania. Jest to nazwa procesu, w którym część ciepła jest zwracana z powietrza wywiewanego. Opuszczając pomieszczenie, ciepłe powietrze częściowo podgrzewa nadchodzący zimny strumień w wymienniku ciepła. W ten sposób całkowicie zużyte powietrze wchodzi na ulicę i do pomieszczenia wchodzi nie tylko świeże, ale już ogrzane powietrze.

  Dzięki wynalezieniu nowej technologii wilgoć, która osiada na ściankach wymiennika ciepła od strony powietrza wywiewanego, zaczyna się w nich wchłaniać i przełączać na stronę powietrza nawiewanego nawilżając go. W ten sposób prawie cała wilgoć z usuniętego powietrza wraca do pomieszczenia. Jak ten proces jest możliwy? Inżynierowie osiągnęli ten efekt, tworząc higroskopijne kasety celulozowe.

  Zastosowanie wentylacji mechanicznej zapewnia optymalną wymianę powietrza w budynku, odzysk i ponowne wykorzystanie energii z powietrza wywiewanego.Tego rodzaju systemy wymiany powietrza różnią się pracą od swoich odpowiedników grawitacyjnych. Przede wszystkim, są one niezależne od naturalnych ruchów powietrza, umożliwiają każdy wzrost lub spadek ilości powietrza dostarczanego do budynku.

  Dzięki temu nie ma sytuacji, gdy w środku będzie duszno i nieprzyjemnie, a w razie potrzeby możliwa jest szybka wentylacja. Najważniejszym elementem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest rekuperator, który generuje wymianę powietrza między częściami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia, dba o świeżość powietrza wlotowego i przywraca ciepło z powietrza wywiewanego.

Rekuperacja i pompy ciepła – pompy ciepła powietrza z pełnym odzyskiem ciepła do dostawy gorącej wody

Pompa ciepła  z pełnym odzyskiem ciepła składa się z jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Jednostka wewnętrzna zawiera sprężarkę z falownikiem, układ wymienników ciepła, zestawy hydrauliczne, panel rozdzielczy, sterowanie mikroprocesorem i wszystkie inne elementy obwodu chłodzącego. Wszystkie umieszczone są w zewnętrznej jednostce uniwersalnej, w której znajdują się wymienniki ciepła i wentylatory elektryczne.

  Umieszczenie jednostki wewnętrznej pompy ciepła w pomieszczeniu ma znaczącą zaletę, wszystkie obwody hydrauliczne znajdują się wewnątrz budynku i nie ma potrzeby ochrony systemu przed ryzykiem zamarznięcia. Nie ma potrzeby stosowania elementów grzejnych do ochrony elementów elektronicznych i nie ma potrzeby ochrony obwodu hydraulicznego przez dodanie glikolu. Dzięki tej konstrukcji pompy ciepła nie ma potrzeby dodatkowej ochrony.

  Aby zoptymalizować wydajność wymiany ciepła w pompie ciepła, każdy tryb pracy został zoptymalizowany za pomocą zaworu zwrotnego po stronie wody, dzięki czemu przepływ wody jest zawsze przeciwny do przepływu czynnika chłodniczego, zwiększając w ten sposób zakres działania urządzenia. W trybie pełnego odzysku ciepła (rekuperacji) pompa ciepła kieruje całe ciepło otrzymane z chłodzenia pomieszczeń do podgrzewania dopływu ciepłej wody (prysznice, baseny itp.). Jeśli ciepło jest nadmierne, wówczas część nieodebranego ciepła jest usuwana na zewnątrz przez jednostkę zewnętrzną. Ten tryb jest szczególnie popularny i skuteczny latem. Zasadniczo zużycie energii i odpowiednio okres zwrotu z pomp ciepła z odzyskiem ciepła są zmniejszone o połowę.

Rekuperator z pompą ciepła – podsumowanie

  Rekuperacja i pompy ciepła to odzysk przez zintegrowaną pompę ciepła. Rekuperator został zaprojektowany, aby zapewnić wentylację o wysokiej wydajności odzysku ciepła oraz wygodne ogrzewanie i chłodzenie przez powietrze dostarczane do pomieszczenia. Pompa ciepła z rekuperatorem wydobywa na przykład gorące, wilgotne powietrze. kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze jednocześnie usuwają kurz, wilgoć i zapachy z domu. Ponadto energia z powietrza wywiewanego jest wykorzystywana do ogrzewania lub chłodzenia powietrza napływającego.

  System można wyposażyć w dodatkowe elementy grzewcze, które można podłączyć do instalacji elektrycznej lub centralnego ogrzewania. Pompa ciepła z rekuperatorem zapewnia komfortową temperaturę powietrza wlotowego nawet w najzimniejsze zimowe dni. Przede wszystkim cena rekuperatora zależy od wydajności całego systemu wentylacji. Profesjonalny projektant będzie w stanie opracować kompetentny projekt, który dokładnie spełni warunki i wymagania, których jakość określi nie tylko wydajność całego systemu, ale także dalsze koszty jego utrzymania.

Comments are closed.