Jeśli studia po maturze, to tylko informatyka!

Jeśli studia po maturze, to tylko informatyka!

Maj jak co roku jest miesiącem matur, zwanych potocznie egzaminem dojrzałości. W większości przypadków jest to moment, kiedy uczeń podejmuje decyzję dotyczącą wyboru kierunku studiów. Jednak spora część maturzystów nim podejmie ostatecznie postanowienie, jakie przedmioty zdawać na egzaminie dojrzałości, ma już zamysł swojej przyszłości. Ciekawą propozycją w ostatnich latach z pewnością jest informatyka, której warto się przyjrzeć.

Dlaczego warto wybrać informatykę na studiach?

Branża IT obejmuje swoim zakresem wiele kierunków technicznych, w tym wspomnianą informatykę. W ostatnich latach obszar ten bardzo intensywnie się rozwija, gdyż co kilkanaście miesięcy można odnotować pojawienie się nowej technologii lub innej nowinki z obszaru informatycznego, a przede wszystkim nowego programu lub aplikacji. Dlatego coraz chętniej maturzyści wybierają się na studia informatyczne, mimo że do najłatwiejszych nie należą wbrew powszechnej opinii społeczeństwa. Warto jeszcze podkreślić, że nadmieniony trend – dynamiczny rozwój branży IT, najprawdopodobniej utrzyma się w najbliższych latach. Wielu specjalistów także prognozuje, że postęp ten może jeszcze nieznacznie przyspieszyć.

Rozwój branży informatycznej sprawił, że rynek pracy potrzebuje dużą ilość informatyków oraz będzie potrzebował jeszcze znacznie większą ilość specjalistów w tej dziedzinie wiedzy. Przede wszystkim takich, którzy będą posiadali ogólne wykształcenie w tym kierunku. Jednak można przypuszczać, że wiele branż będzie potrzebować i poszukiwać wysoko wykwalifikowanych specjalistów znających się na bardzo wąskiej dziedzinie programowania, czy też obsługi systemów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozostałych. Dlatego warto zapoznać się ze specyfiką i możliwościami, jakie oferują studia informatyczne. Zapewni to przypuszczalnie ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego, częste wyzwania oraz możliwość współpracy przy zróżnicowanych projektach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Aktualnie wiele urządzeń z dnia codziennego i spotykanego na stanowisku pracy wykorzystuje mniej lub bardziej skomplikowane programy. Konieczność wprowadzania zmian, które wyeliminują pojawiające się błędy lub też modernizacja usprawniająca pracę, wymaga obecności informatyka w zespole. To jest kolejny atut wspomnianych studiów, gdyż pracę jako informatyk można znaleźć obecnie prawie w każdej branży na rynku. Studia informatyczne to możliwość znalezienia pracy w branży technicznej, takiej jak: motoryzacyjna, w żeglarstwie, w farmacji, w medycynie, w laboratorium fizycznym, w biotechnologii, w laboratorium chemicznym, w laboratorium analityki medycznej, w przemyśle drzewnym i innych, w wytwórstwie maszyn i sprzętu codziennego użytku oraz w wielu innych. To także możliwość podjęcia współpracy w sektorze publicznym, który obejmuje liczne placówki. Tutaj można wymienić zarówno urzędy, jak i placówki oświaty, szpitale, przychodnie, służby mundurowe (policję, wojsko, straż graniczną, straż pożarną, lotnictwo, marynarkę wojenną) czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Studia, czego się po nich spodziewać?

Pierwszy rok studiów informatycznych może się okazać wyjątkowo trudny i zaskakujący, jeśli chodzi o dobór przedmiotów znajdujących się w programie studiów. Spowodowane jest to przeważającą ilością przedmiotów podstawowych nad przedmiotami kierunkowymi. Dominuje matematyka, nauki probabilistyczne oraz język obcy. Pojawia się też oczywiście język angielski, gdyż to on jest podstawowym językiem używanym w większości dostępnych programów. A to dopiero początek niespodzianek, które czekają młodego maturzystę! System nauki w szkole średniej znacznie się różni od tego, z którym zaraz się zetkną podczas nauki zarówno na studiach dziennych, jak i na studiach zaocznych. Należy podkreślić, że zdobycie wiedzy będzie wymagało znacznie więcej pracy własnej niż dotychczas.

Studia informatyczne to kierunek, na którym można zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu teoretycznego i przede wszystkim praktycznego. Jak by się mogło wydawać studia te, to nie tylko umiejętność złożenia komputera od podstaw czy jego naprawa. Obecnie coraz częściej korzysta się z programowania, a dostępnych jest kilka różniących się między sobą języków. Powoduje to, że każdy informatyk zna bardzo dobrze jeden z tych języków. Kolejne dwa lub trzy, jeśli zna to już bardzo pobieżnie. Największą zaletą tego typu uczelni jest jednak fakt, iż jej absolwenci bardzo często znajdują dobrze płatną pracę. Tego rodzaju fachowcy w dalszym ciągu są bardzo cenieni na rynku pracy. Poziom bezrobocia wśród absolwentów kierunków technicznych jest najniższy.

Chcąc wybrać przyszłościowy kierunek studiów warto postawić na studia informatyczne, które znajdują się w ofercie licznych uczelni wyższych, takich jak uniwersytety, politechniki i na uczelniach prywatnych. Chcąc zweryfikować te propozycje można udać się na dni otwarte organizowane przez te placówki oświaty oraz zapoznać się z opinią starszych kolegów. Na pewno będą to cenne spostrzeżenia, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze studiów.

Comments are closed.