Gdzie pozyskać środki unijne

Gdzie pozyskać środki unijne

Gdzie pozyskać środki unijne. Jest takie grono osób, których już znudziła praca na etat i które pragną w końcu pójść na swoje i otworzyć własną działalność gospodarczą. Niestety w niektórych przypadkach sama myśl o zapleczu finansowym, jaki trzeba na ten cel mieć może przysparzać wielu bólów głowy. Na szczęście są takie rozwiązania, jak środki unijne na prowadzenie własnego biznesu, z których korzysta każdego roku coraz większe grono potencjalnych przedsiębiorców.

Oczywiście otrzymanie takiej dotacji jest uzależnione od spełnienia określonych wymagania, natomiast większa część osób składających wniosek o taką formę finansowania otrzymuje pozytywną decyzję o udzieleniu pomocy finansowe na założenie działalności gospodarczej. Wiele osób słyszało już o dotacjach unijnych na wsparcie przedsiębiorstwa, ale niestety część tych osób nie ma pojęcia, jak pozyskać takie dotacje. W związku z tym chcemy przekazać Państwu kilka znaczących informacji odnoszących się do tej kwestii i z pewnością informacje te będą dla Państwa bardzo pomocne. Jedną z najpopularniejszych dotacji w obecnej chwili jest pożyczka na start

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej finansowane w Urzędu Pracy?

Gdzie pozyskać środki unijneUrząd Pracy zajmuje się nie tylko poszukiwaniem pracy dla osób bezrobotnych, ale również daje im możliwość skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej. Przy czym trzeba pamiętać, iż z takiej możliwości nie może skorzystać każdy chętny. Z bezzwrotnej dotacji oferowanej przez Urząd Pracy mogą skorzystać wyłącznie osoby pozostające dłuższy czas na bezrobociu, przy czym muszą być w jednoczesny sposób zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako właśnie osoby bezrobotne. Ważną informacją jest też to, że nie wystarczy jednego dnia zarejestrować się w urzędzie, jako osoba bezrobotna, a drugiego dnia złożyć wniosek o taką dotację. Otóż, aby móc uzyskać taką dotację trzeba być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy przez minimalny okres, jakim jest czas sześciu miesięcy. Jeżeli czas ten będzie krótszy to dotacji taka osoba nie będzie miała możliwości otrzymać. Trzeba też pamiętać, iż pierwszeństwo w udzielaniu takiej formy finansowania mają osoby, które nie tylko przez długi czas są bezrobotne, ale również takie osoby, które niskie kwalifikacje zawodowe oraz posiadają małe szanse na zdobycie stabilnego zatrudnienia w krótkim czasie. 

Osoby decydujące się na wzięcie bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy na prowadzenie działalności muszą też pamiętać, że są zobowiązane do dokładnego udokumentowania na co takie pieniądze zostały przeznaczone. Chodzi więc tutaj przede wszystkim o dostarczeniu do Urzędu Pracy stosowanych faktur. Trzeba też pamiętać, że dotacja taka jest bezzwrotna, ale oczywiście pod warunkiem, że dany przedsiębiorca utrzyma swoją działalność przez minimum 12 miesięcy. Jeśli tak się nie stanie to będzie musiał zwrócić całą uzyskaną sumę wraz z ustawowymi odsetkami. Zwrotu takiego nie można dokonywać na raty, i należy takiego zwrotu dokonać nie później niż trzydzieści dni od momentu zamknięcia działalności, na którą zostały przeznaczone środki finansowe z Urzędu Pracy. Przy czym trzeba pamiętać, że taka możliwość istnieje dopiero wtedy, gdy działalność gospodarcza nie utrzyma się przez okres roku od momentu otrzymania dotacji. 

Czym jest Pożyczka na start?

Pożyczka na startpożyczki firmowe Podkarpackie innowacyjna forma pomocy finansowej dla podmiotów, które rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Pożyczka ta jest przeznaczona dla różnych rodzajów przedsiębiorstw. Pożyczka unijna na start charakteryzuje się tym, że kierowana jest w stosunku do osób, które ukończyły już trzydziesty rok życia oraz  są w dalszym ciągu osobami pozostającymi na bezrobociu. Natomiast nie są to jedyny wymóg, jaki należy spełnić, by móc pozyskać taką formę pomocy finansowania działalności gospodarczej. Trzeba też zaznaczyć, iż pomoc finansowa dla przedsiębiorców, jaką jest mikro pożyczka unijna jest projekt realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt ten opiera się na bardzo korzystnych warunkach. Pożyczki dla przedsiębiorców w obecnych czasach cieszą się sporą popularnością, a przede wszystkim pożyczka dla firm na start.

Dotacje dla osób, które jeszcze nie ukończyły 30 lat

Jeśli mówimy o osobach, które ukończyły trzydzieści lat i które też chcą założyć własną działalność gospodarczą to trzeba zaznaczyć przede wszystkim to, że takie osoby także posiadają  możliwość wykorzystania takiej pomocy.

Natomiast w tym przypadku pomocą finansową na założenie własnej działalności gospodarczej mają do zaoferowania urzędy pracy, działające na terenie całej Polski. W takim przypadku trzeba powiedzieć, iż pomoc finansowanie takie obejmuje w szczególności podmioty takie jak: mężczyźni i kobiety po 50. roku życia, osoby wykazujące się bardzo niskimi kwalifikacjami, osoby posiadające różnorodne stopnie niepełnosprawności, jak również osoby, które w bezrobociu pozostają przez długi okres czasu i nie widać szans, aby w krótkim czasie mogły znaleźć stabilne zatrudnienie na rynku pracy. 

Comments are closed.